geplaatst op: 23 februari 2016
disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Autocross Vereniging Rang-Pang ten aanzien van de website www.rangpang.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Autocross Vereniging Rang-Pang. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autocross Vereniging Rang-Pang. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Autocross Vereniging Rang-Pang met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Autocross Vereniging Rang-Pang behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Autocross Vereniging Rang-Pang alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Autocross Vereniging Rang-Pang niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Autocross Vereniging Rang-Pang, welke geen eigendom zijn van Autocross Vereniging Rang-Pang, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Autocross Vereniging Rang-Pang. Hoewel Autocross Vereniging Rang-Pang uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Autocross Vereniging Rang-Pang worden onderhouden wordt afgewezen.

Autocross Vereniging Rang-Pang sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Op beeldmateriaal van deze website is het copyright van kracht voor de maker van de afbeeldingen. Foto's, logo's en/of bewerkte beelden mogen dus niet zonder toestemming gebruikt worden door derden zonder dat vooraf toestemming gevraagd is dit beeldmateriaal te gebruiken.
 
geplaatst op: 23 februari 2016
credits

Ontwerp, Creatie & Realisatie van de website:

DSIGM 'creatieve vorMgeving'
Creatie & Realisatie van reclame
www.dsigm.nl