Dit jaar op 10 mei, Hemelvaartsdag.

Navigatieadres: J.
C. Hoogendoornlaan 30, 2407 AB Alphen aan den Rijn.

Aanrijroute voor Autocrossers(VERPLICHT VOOR GROTE COMBINATIES):